»PARTIT dels SOCIALISTES de CATALUNYAS«
BILLBOARD CAMPAIGN
Fotografie: Sarah Illenberger