»ICON REMIXER/ THE DUNK«
NIKE
Fotografie: Andreas Achmann